ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court
ผู้ประนีประนอมประจำศาล