ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาล และอาคารชุดพักอาศัย ข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ศาลแขวงลำปาง (ครั้งที่ 1)

image เอกสารแนบ