ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (งานก่อสร้างป้อมยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

image เอกสารแนบ