ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงลำปาง

image เอกสารแนบ