ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงลำปาง

 

ใบสมัครออนไลน์  :  https://forms.gle/2p61dknMrhssULU9A

โหลดเอกสารใบสมัครและอัพเข้าระบบ : https://forms.gle/7G54Gv8iRiobWaV36