ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ศาลแขวงลำปางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง

            เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลำปาง เนื่องด้วยเป็นวันกองทัพไทย ณ สนามหน้ากองบังคับการกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๗ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง.


image เอกสารแนบ