ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ศาลแขวงลำปางร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำาปี ๒๕๖๖

                  เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายวัชระ เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลแขวงลำปาง ร่วมงานวันรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง./


image เอกสารแนบ