ศาลแขวงลำปาง
Lampang Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงลำปาง

ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

  

 

  เข้าสู่ระบบยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง